Cennik

Diagnoza:

Diagnoza KOCP Kartami Oceny Czytania i Pisania– 350 zł  (diagnoza i pełen opis
z omówieniem
w trakcie dwóch spotkań).

Diagnoza ADOS2– 700 zł (diagnoza i pełen opis z omówieniem w trakcie jednego spotkania z konsultacją telefoniczną lub online).

Diagnoza ADOS-2 + test ASRS + test/ wywiad ADI-R1000 zł (diagnoza i pełen opis
z omówieniem
w trakcie dwóch/ trzech spotkań).

Diagnoza psychologiczna – 100-500 zł (cena uzależniona od potrzeb i problemów pacjenta).

 

Terapia:

Terapia czytania i pisania Metodą Strukturalną– 150 zł

Terapia trudności adaptacyjnych dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu i z Zespołem Aspergera – 150 zł

Terapia psychologiczna – 150 zł

Trening Umiejętności Społecznych TUS (płatne z góry, w oparciu o umowę cywilnoprawną:

za cykl trzymiesięczny  – 1200 zł przy płatności jednorazowej

w ratach miesięcznych – 400 zł za miesiąc

Zajęcia TUS trwają 55 minut, odbywają się raz w tygodniu. Rozpoczęcie terapii uzależnione jest od zebrania się co najmniej pięcioosobowej grupy pacjentów w zbliżonym wieku.