Diagnoza

Diagnoza trudności w czytaniu i pisaniu z wykorzystaniem Kart Oceny Czytania i Pisania KOCP

Zapraszam na diagnozę trudności w czytaniu i pisaniu z wykorzystaniem kart oceny czytania i pisania KOCP. Dzięki badaniu możliwe jest uzyskanie szczegółowych informacji na temat poziomu umiejętności czytania i pisania oraz ewentualnych przyczynach trudności. Diagnoza funkcji percepcyjno-motorycznych uczestniczących w czytaniu pozwala na właściwe zaplanowanie i prowadzenie terapii. W terapii ważna jest motywacja i systematyczność ćwiczeń w czytaniu i pisaniu.

Diagnoza ADOS-2

Test ADOS-2 uznawany jest za jedno z najdokładniejszych narzędzi do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz kluczowy element “złotego standardu” diagnozy ASD na całym świecie.

Badanie ADOS-2 umożliwia określenie, czy u osoby badanej występują objawy ze spektrum autyzmu, oraz porównanie poziomu jej funkcjonowania intelektualnego i społecznego z normą dla jej grupy wiekowej.  

Badanie prowadzone jest przez certyfikowanego diagnostę dr Joannę Guzik-Iwińską. W ramach badania przeprowadzany jest wywiad rozwojowy. Po badaniu Pacjent lub jego opiekunowie otrzymują szczegółowy opis, który jest omawiany podczas kolejnego spotkania on-line lub telefonicznego.