Terapia

Terapia trudności w czytaniu i pisaniu z wykorzystaniem Metody Strukturalnej

Terapia prowadzona jest przez autorkę Metody Strukturalnej. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, następnie – po wdrożeniu rodziców do wspólnych ćwiczeń – raz na dwa tygodnie. Stosowanie się do założeń i wytycznych Metody Strukturalnej skutkuje szybkim przyrostem umiejętności czytania i pisania.

Terapia traumy

Jako terapeuta i psychotraumatolog zajmuję się terapią traumy u dzieci i młodzieży (rozwód lub strata czy choroba osób bliskich, przemoc rówieśnicza, przemoc domowa).

Terapia TUS (Trening Umiejętności Społecznych)

Zajęcia prowadzone przez specjalistów z zakresu terapii pedagogicznej i psychologów – certyfikowanych trenerów TUS.

Dedykowane są szczególnie osobom z Zespołem Aspergera i ADHD, które napotykają na problemy ze zrozumieniem i dostosowaniem się do obowiązujących norm społecznych, spotykają się z niezrozumieniem otoczenia. 

Zajęcia organizujemy w małych grupach uwzględniając indywidualne potrzeby uczestników (wiek, rodzaj i nasilenie objawów).

Terapia osób z autyzmem i zespołem Aspergera oraz z ADHD

Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem, zespołem Aspergera oraz z ADHD. Specjalizuję się także w terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. W swojej pracy terapeutycznej opieram się głównie na metodach poznawczo-behawioralnych oraz stosowanej analizie zachowania.

Terapia zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży, terapia dzieci moczących się i ich rodzin

Jeżeli zachowania Twojego dziecka niepokoją Cię ze względu na np.: wycofanie społeczne, lęki nocne, trudności adaptacyjne w nowych miejscach (przedszkole, szkoła) lub dziecko zaczęło np. moczyć się w nocy, pomóc może trening relaksacyjny, terapia poznawczo-behawioralna czy terapia zabawą. Terapia prowadzona jest indywidualnie, w oparciu o wywiad rozwojowy i specjalistyczną diagnozę.